• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0885559361
    • Условия за ползване

     Общи условия за ползване на онлайн магазин kiastyle.com 

     Обща информация

     Общите условия уреждат взаимоотношенията между фирма Киа Стил ООД и лицето, което ползва онлайн магазин kiastyle.com и иска да сключва, изменя или прекратява договор  от разстояние, по реда и условията на глава четвърта, раздел първи  от  „Договор извън търговски обект  и договор от разстояние“ от ЗЗП.

     За краткост  двете страни :

     Фирма Киа Стил Русе ООД  с адрес: гр. Русе, ул.Вършец  6 а,  ЕИК 200260103 - онлайн магазин kiastyle.com, ще се нарича ТЪРГОВЕЦ

     Лицето, което позлва онлайн магазин kiastyle.com и/или иска да сключи договор от разстояние ще се нарича ПОТРЕБИТЕЛ.

     ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява със общите условия на ТЪРГОВЕЦА и се задължава да ги спазава безусловно. ТЪРГОВЕЦА запазва своето право да променя , обновява и допълва настоящите Общи условия. 

     Общи условия

     ПОТРЕБИТЕЛЯТ  трябва да има навършени 18 години, да е физическо или юридическо лице. За да ползва услугата пазаруване чрез стоков кредит трябва да се регистрира със прилежно попълнени и коректни данни, които да послужат за издаване на фактура, ако е необходимо. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да пазарува и като ГОСТ, но не може да използва услугата стоков кредит.

     ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да предостави вярни и  написани на КИРИЛИЦА данни на получателя  с цел по бързо и коректно извършване на услугата.

     Успешно регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ получава потвърждение  по  e-mail, че може да използва създаденият профил за пазаруване в Онлайн магазина на ТЪРГОВЕЦА.

     Съгласно чл.47 от ЗЗП в Онлайн магазин www.kiastyle.com коректно са показани наименования и характеристики на всички стоки. Цената за всички стоки е с ДДС в  ЛЕВА и не включва цена за транспорт.

     ТЪРГОВЕЦЪТ запазва своето право да променя цени без да е необходимо предварително да уведомява  ПОТРЕБИТЕЛЯ. Заплаща се цената валидна в момента на подаване на поръчката.

     Предоставената информация за стоките е съгласно характеристиката дадена от производителя.

     ТЪРГОВЕЦЪТ запазва своето право и да удължава ,прекратява и променя всяка ПРОМОЦИЯ направена в Онлайн магазин www.kiastyle.com ,като за целта уведоми своите клиенти .

     Сключване на договор и поръчки

     ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да сключи договор за стоков кредит като се регистрира и влезе в профила си. Може да пазарува и като ГОСТ със коректно въведени данни: адрес, телефон,  e-mail адрес, име и фамилия.

     ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да избира други продукти, да добавя в кошницата. Преглежда и ако желае може да изтрие избран продукт  ПРЕДИ да финализира поръчката.

     При успешно направена поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава потвърждение на e-mail адреса даден за връзка.Получава също номер на поръчка ,изброени артикулите по вид и стойност ,единична цена ,цена на доставка и обща цена.

     Договорът за продажба от разстояние може да бъде прекъснат от ТЪРГОВЕЦА,ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е въвел коректно изискваните за извършване на продажбата данни.

     Договорът за онлайн продажба се счита за сключен от момента на изпращането на e-mail на ПОТРЕБИТЕЛЯТ от ТЪРГОВЕЦА.След получена фактура и номер на поръчка ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да заплати направените покупки .

     ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ при изчерпване на даден артикул. Уведомява за приблизителен срок на изработка и доставка на изчерпаният артикул.

     При нарушения на общите условия ТЪРГОВЕЦЪТ има право да анулира поръчката ,като уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

      При постъпили запитвания ,мнения ,опит за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТЪРГОВЕЦА  отговаря след проверка в рамките на 10 работни дни.

      При възникнала рекламация ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да въведе стоката в изправност в срок от 30 дни от подаването на такава./ако клиентът няма вина за повредената стка /

     Методи за плащане

      ПОТРЕБИТЕЛЯТ на интернет магазин www.kiastyle.com  има право на избор за плащане:

     1.Чрез наложен платеж на куриерската фирма наета за доставка.

     2.Чрез  превод  по банкова сметка на ТЪРГОВЕЦЪТ.

     3.Чрез пазаруване на кредит през следните банки:

     -УниКредит Кънсюмър Файненсинг –телефон 070015600

     http://www.ucfin.bg/ 

     БНП ПАРИБА ЛФ-телефон 070011801

     www.bnpparibas-pf.bg/stokov-kredit.html 

     -Ти Би Ай Банк –телефон 070017571

     http://www.tibibank.bg/en/ 

     Плащанията се извършват в Български лева .

     ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща стойността на фактурата  плюс цена на  доставка/ако не е упоменато покупката  да е с безплатен транспорт/.

     Според начина на плащане ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава информация касаеща плащането.

     Плащането  чрез стоков кредит преминава през следните етапи :

     1.Документите постъпват в избраната банка .При последвало одобрение ТЪРГОВЕЦА се свързва със ПОТРЕБИТЕЛЯТ и уточняват доставката на стоката.

     2.ТЪРГОВЕЦА  подготвя  необходимите документи ,а ПОТРЕБИТЕЛЯ подготвя преснимана лична карта със собственноръчно подписано копие и надпис ВЯРНО С ОРИГИНАЛА.

     3.ПОТРЕБИТЕЛЯТ предава на куриера копието от лична карта и подписва документите по стоковият кредит след което си получава стоката.

      .Доставка

      Доставки се извъпшват на територията на страната със куриерска фирма избрана от ТЪРГОВЕЦЪТс която той има договорни отношения.Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да използва куриерска фирма по негов избор ,не важат условията за доставка и рекламация обявени от ТЪРГОВЕЦА.

      Ако не е обявена акция за безплатна доставка цената за доставката е включена във фактурата за плащане.

      Закупени стоки от разстояние през онлайн магазин www.kiastyle.com при наличност на склад  се доставят от два до пет работни дни .Когато стоката не е налична в склад се доставя след необходимото време на производителя да изработи  стоката./между30 и 50 дни/.

      При забавяне независимо поради каква причина ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯТ .Забавяне от куриерската фирма не е по вина на ТЪРГОВЕЦА.

     ПОТРЕБИТЕЛЯТ подписва приемо –предавателен  документ с който се удостоврява ,че ТЪРГОВЕЦЪТ е доставил поръчката.Когато поръчката е със избран метод „ наложен платеж“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ залаща на куриера или доставчика дължимата сума по фактурата предоставена от ТЪРГОВЕЦА.

      В случай ,че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е намерен на предоставеният от него адрес за получаване на покупката куриерът или доставчикът изпращат съобщение с телефонен номер на който да се уточни следващ опит за доставка .Когато това не се случи през следващите 24 часа,ТЪРГОВЕЦЪТ има право да прекрати договора за продажба и не осъществява доставка.

      В случай ,че ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да върне стоката ,връщането е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и отговорността за целоста на стоката е на ПОТРЕБИТЕЛЯТ.

      Гаранция

     ТЪРГОВЕЦА доставя стока с гаранция от 6 месеца да 24 месеца взависимост от гаранцията дадена от Производителя  на дадената стока .Във връзка с член  47 ал 1 т.12 ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава стока с гаранция 2 години в съответствие с договор за пазаруване от разстояние.

     Рекламация и отказ  от договор

     Рекламация и отказ  от договор се прави от ПОТРЕБИТЕЛЯТ в присъствието на куриера или доставчика .При липси от комплект,нарушена цялост на опаковка ,дефект на стока.Правят се снимки на повредената стока  и писмено обяснение и се изпращат на имейл адрес на фирмата ТЪРГОВЕЦ :kia_stil@abv.bg .

     При ненаправен оглед на получавната стока и не предявени претенции за рекламация ,стоката се счита за проверена и одобрена и ПОТРЕБИТЕЛЯТ губи право на рекламация.

     Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е избрал друга куриерска фирма или доставчик ,рискът за повреда на стоката съгласно чл.103 ал.2 от ЗЗП се поема изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯТ,а претенции могат да се предявят към избраният куриер или доставчик.

     ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже в 14 дневен срок от скючването на договора  на основание на чл.50 т А от ЗЗП и не дължи неустойка .

     ПОТРЕБИТЕЛЯТ връща стоката в 14 дневният срок ,като заплаща транспортните разходи  съгласно чл. 55 ал.2 от ЗЗП

     Политика за поверителност/GDPR/

     Съгласно Общият регламент  относно защита на личните данни на ЕС лични данни  са :

     „Всяка информация свързана с идентифицирано физичско лице или физическо лице ,което  може да бъде идентифицирано(субект на данни);физическо лице ,което може да бъде идентифицирано ,пряко или непряко чрез иднтификатор ,като име ,идентификационен номер ,данни за ,данни за местонахождение ,онлайн идентификатор ,по признаци специфични за физическата ,физиологичната ,генетичната ,психическата ,,умствената ,икономичската ,културната или социалната идентичност на това физическо лице.“

     Фирма КИА СТИЛ РУСЕ и онлайн магазин www.kiastyle.com  ще обработват и съхраняват Вашите лични данни по начин съвместим със Общият регламент относно защита на данните. Фирмата и онлайн магазина нямат право да споделят лични данни на клиент с трети страни ,освен в случаите на изрични разпоредби на закон.  

     За счетоводни и данъчни цели –имена ,ЕГН,адрес

     За целите на регистрирани онлайн зявки и с цел обработка - име ,адрес,телефон ,електронен адрес.

     Сроковете за съхранение на лични данни са :

     За счетоводни и данъчни цели –съгласно приложимото законодателство.

     Фирма КИА СТИЛ РУСЕ и онлайн магазин www.kiastyle.com  събира и съхранява Ваши лични данни за да издаде документ за собственост на закупени стоки.За маркетингови цели ще изискаме допълнително съгласие.

     Всички ПОТРЕБИТЕЛИ имат право да подадат жалба до надзорният орган ,ако сметнат  че правата им за защита на данните са нарушени.

     Могат да го направят ТУК:

     www.cpdp.bg 

     Като приема Общите условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава безусловно и безсрочно съгласие данните му да бъдат съхранявани ,обработвани и използвани от ТЪРГОВЕЦА и упълномощени  трети лица : банки ,куриерски фирми ,достсвчици, за да се изпълни договорът за продажба от разстояние.

     ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира,че  данните на ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма да се преотстъпват на трети страни с цел реклами .

      

      

   • Newsletter