• Добавени продукти за сравнение
    Няма нищо в сравнение...
   • Вашите любими продукти
     Няма нищо в любими...
    • 0885559361
    • Политика за поверителност

     Политика за поверителност/GDPR/

     Съгласно Общият регламент  относно защита на личните данни на ЕС лични данни  са:

     „Всяка информация свързана с идентифицирано физичско лице или физическо лице ,което  може да бъде идентифицирано(субект на данни);физическо лице ,което може да бъде идентифицирано ,пряко или непряко чрез иднтификатор ,като име ,идентификационен номер ,данни за ,данни за местонахождение ,онлайн идентификатор ,по признаци специфични за физическата ,физиологичната ,генетичната ,психическата ,,умствената ,икономичската ,културната или социалната идентичност на това физическо лице.“

     Фирма КИА СТИЛ РУСЕ и онлайн магазин www.kiastyle.com  ще обработват и съхраняват Вашите лични данни по начин съвместим със Общият регламент относно защита на данните. Фирмата и онлайн магазина нямат право да споделят лични данни на клиент с трети страни ,освен в случаите на изрични разпоредби на закон.  

      

     За целите на регистрирани онлайн зявки и с цел обработка - име ,адрес,телефон ,електронен адрес.

     Сроковете за съхранение на лични данни са :

     За счетоводни и данъчни цели –съгласно приложимото законодателство.

     За целите на сервизното и гаранционното поддържане на стоките - съгласно приложимото законодателство.

     Фирма КИА СТИЛ РУСЕ и онлайн магазин www.kiastyle.com  събира и съхранява Ваши лични данни за да издаде документ за собственост на закупени стоки.За маркетингови цели ще изискаме допълнително съгласие.

     Всички ПОТРЕБИТЕЛИ имат право да подадат жалба до надзорният орган ,ако сметнат  че правата им за защита на данните са нарушени.

     Могат да го направят ТУК:

     www.cpdp.bg 

     Като приема Общите условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава безусловно и безсрочно съгласие данните му да бъдат съхранявани ,обработвани и използвани от ТЪРГОВЕЦА и упълномощени  трети лица : банки ,куриерски фирми ,доставчици, за да се изпълни договорът за продажба от разстояние.

     ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира ,че  данните на ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма да се преотстъпват на трети страни с цел реклами .

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   • Newsletter